Releasebrief 19.09

Suwinet Services 19.09

Donderdag 26 september staat release v.19.09 van Suwinet Services gepland. De Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 27 september zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 19.09 bevat 1 algemene wijziging en 3 partijspecifieke wijzigingen; 2 voor UWV en 1 voor het CAK.

UWV printprobleem na update Suwinet-Inkijk footer opgelost

Onderstaande wijziging is van toepassing voor UWV-gebruikers van de vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk

Na een wijziging aan de Suwinet-Inkijk footer deed zich een probleem voor bij het wegschrijven van Suwinet-Inkijk pagina’s naar pdf. Niet alle gegevens verschenen in die pdf. Dit kon door middel van een workaround ondervangen worden, maar na release 19.09 is deze workaround niet meer nodig.

Suwinet-Inkijk beschikbaar voor medewerkers Team Expertise

De medewerker van Team Expertise wil over Suwi-gegevens beschikken zodat deze iemands aflossingscapaciteit vast kan stellen en kan beoordelen of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt

Team Expertise ondersteunt de uitvoering VFV bij het invorderen van onverschuldigd betaalde uitkeringen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren zijn Suwi-gegevens noodzakelijk om iemands aflossingscapaciteit vast te stellen of om bijvoorbeeld te beoordelen of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk