Releasebrief 19.04

Suwinet Services 19.04

Donderdag 25 april staat release 19.04 van Suwinet Services gepland. Onze Suwinet Services zijn die dag daarom vanaf 18.00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 26 april zijn ze weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 19.04 bevat 1 algemene wijziging en 4 partijspecifieke wijzigingen; 2 voor UWV en 2 voor de SVB.

Wijziging naam escapereden

Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor SVB-gebruikers van de vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk

De naam van de escape reden 'OC/IAD' is gewijzigd in 'OC/IAD/Kwaliteitsonderzoek', zodat ook kwaliteitsonderzoeken correct onder deze escape reden geschaard kunnen worden.

Tonen geboorteplaatsen

Voorheen werden geboorteplaatsen in het buitenland wel getoond en die in Nederland niet. Aangezien geboorteplaatsen in Nederland vaker voorkomen, is er als tussenoplossing voor gekozen om deze wel te tonen en geboorteplaatsen in het buitenland niet. De definitieve oplossing (beide tonen) wordt zo snel mogelijk gerealiseerd.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk