Releasebrief 18.08

Suwinet Services 18.08

Donderdag 23 augustus staat release 18.08 van Suwinet Services gepland. Onze Suwinet Services zijn die dag daarom vanaf 18.00 uur niet beschikbaar.
Vrijdag 24 augustus zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.

Partijspecifieke wijzigingen voor UWV

Onderstaande UWV-wijzigingen zijn van toepassing voor UWV-gebruikers van de vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.

Tekst homepage aangepast in verband met AVG

In verband met de AVG is de tekst op de homepage van Suwinet-Inkijk aangepast. De nieuwe tekst is vanaf 23 augustus:

Suwinet: gebruik & privacy

Uw klant moet er op kunnen vertrouwen dat u zorgvuldig met zijn/haar gegevens omgaat.

Bij het gebruik van Suwinet gelden daarom de volgende regels:

Privacy

 • Gebruik Suwinet alleen voor de taak waarvoor u toegang heeft gekregen.
 • Zorg ervoor dat niemand kan meekijken.
 • Laat niemand uw account gebruiken.

Controle

 • BKWI houdt bij welke personen u raadpleegt.
 • Uw organisatie kan deze gegevens bij BKWI opvragen.
 • Als blijkt dat u misbruik heeft gemaakt van Suwinet-Inkijk, dan zal uw organisatie maatregelen nemen.

Inzien en verbeteren

 • Uw klant heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien. Als uw klant vindt dat zijn/haar gegevens niet kloppen, leg hem/haar dan uit waar hij/zij terecht kan om ze te laten verbeteren.

Volgnummers in tabellen

Tabellen worden vanaf release 18.08 voorzien van volgnummers, zodat gebruikers de volgorde van de tabellen kunnen wijzigen.

Toegang tot Suwinet-Inkijk voor medewerkers Re-integratie en Voorzieningen van WERKbedrijf

Met Ingang van release 18.08 hebben ook WERKBedrijf medewerkers van Re-integratie en Voorzieningen toegang tot Suwinet-Inkijk.

Diverse wijzigingen op UWV-pagina’s

Op een aantal UWV-pagina’s worden in release 18.08 wijzigingen doorgevoerd:

 • Aanpassing tabblad Arbeid & Uitkering voor taken afdeling B&B. Hier wordt de volgorde van de gegevensblokken gewijzigd.
 • Toevoegen Bedrijvenregister aan 2 pagina’s SMZ Regres: Claimbehandelaar en Medewerker Regres.
 • De Pagina Uitkeringsdeskundige AW wordt uitgebreid met Bedrijvenregister.
 • De Kostendelerstoets wordt uitgebreid met DUO gegevens van de relatie.
 • De pagina Medebewoners wordt uitgebreid met de kolom ‘Relatie’ om betere verbanden te leggen tussen personen.
 • Het probleem rondom het archiveren van bijzondere tekens is met release 18.08 verholpen.
De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk