Releasebrief 18.05

Suwinet Services 18.05

Donderdag 24 mei staat release 18.05 van Suwinet Services gepland. Onze Suwinet Services zijn die dag daarom vanaf 18.00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 25 mei zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers. De in de releasebrief genoemde wijzigingen hebben betrekking op de huidige Suwinet-Inkijk-omgeving, tenzij anders wordt aangegeven.
Release 18.05 bevat 1 algemene wijziging en 13 partijspecifieke wijzigingen; 8 voor UWV, 3 voor gemeenten en 2 voor SVB.

Verwijderen UWV-berichten UWVDossierInkomsten-v0200 en UWVDossierInkomsten-v0300

Met release 18.05 worden twee UWV-berichten verwijderd: ‘UWVDossierInkomsten-v0200’ en ‘UWVDossierInkomsten-v0300’.

Deze verwijdering heeft geen functionele impact, omdat de gegevens met een recentere versie van het bericht ‘UWVDossierInkomsten’ worden geleverd.

Leeftijdsfilter beschikbaar voor divisie Gegevensdiensten

Deze en onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor UWV-gebruikers van de vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.

Medewerkers van de divisie Gegevensdiensten van UWV krijgen vanaf release 18.05 de beschikking over het leeftijdsfilter.

Melding bij opvragen persoonsgegevens van niet meer bijgehouden registratie in BRP

Bij het opvragen van persoonsgegevens via de Basisregistratie Personen (BRP) kan het zijn dat de registratie niet meer wordt bijgehouden. Indien dit het geval is, wordt vanaf release 18.05 in Suwinet-Inkijk een melding teruggegeven om welke reden dat is en op welke datum deze situatie is ontstaan.

Redenen zijn bijvoorbeeld Emigratie of Overlijden. Deze melding wordt bovenaan de pagina weergegeven.

Weergeven ‘datum van overlijden’

Medewerkers van UWV WERKBedrijf krijgen vanaf release 18.05 bij de persoonsgegevens ook het veld ‘datum van overlijden’ te zien.

Nieuwe rollen beschikbaar

Vanaf 25 mei zijn er voor medewerkers van het WERKBedrijf twee nieuwe rollen beschikbaar; ‘Adviseur Basis O&O’ en de ‘Medewerker ICE’.

Toevoegen Suwi BedrijvenRegister

Voor de rol ‘Beslisser Inkoop Re-integratievoorzieningen’ zijn de gegevens uit het Suwi BedrijvenRegister (Kamer van Koophandel en Graydon) toegevoegd.

Beschikbaar komen van archiveringsfunctie voor medewerkers SMZ

Medewerkers van de afdeling SMZ krijgen vanaf release 18.05 ook de mogelijkheid om te archiveren in Suwinet-Inkijk.

Nieuwe rol voor medewerkers afdeling DIV

Voor de afdeling DIV worden de rollen ‘DIV-Classificeerder TIL’ en ‘DIV-Classificeerder AMS’ vervangen door de rol ‘DIV-Classificeerder’.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk