Releasebrief 18.04

Suwinet-Inkijk 18.04

Donderdag 19 april staat release 18.04 van Suwinet-Inkijk gepland. Suwinet-Inkijk is die dag daarom vanaf 18.00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 20 april is Suwinet-Inkijk weer beschikbaar voor alle gebruikers. De in de releasebrief genoemde wijzigingen hebben betrekking op de huidige Suwinet-Inkijk-omgeving, tenzij anders wordt aangegeven.
Release 18.04 bevat 1 algemene wijziging en 5 partijspecifieke wijzigingen; 1 voor gemeenten, 2 voor UWV, 1 voor SVB en 1 voor Inspectie SZW.

Beschikbaar komen van archiveringsfunctie

Onderstaande UWV wijziging is van toepassing op UWV gebruikers van de nieuwe Suwinet-Inkijkapplicatie.

Voor UWV-gebruikers van de nieuwe Suwinet-Inkijkapplicatie wordt met release 18.04 de functionaliteit Archiveren opgeleverd.

UWV: Nieuw tabblad ‘Zoeken RDW’ voor gebruikers nieuwe Suwinet-Inkijk applicatie

Onderstaande UWV-wijziging is van toepassing op UWV gebruikers van de nieuwe Suwinet-Inkijkapplicatie.

Met release 18.04 komt voor UWV-gebruikers van de nieuwe Suwinet-Inkijkapplicatie, die daar op basis van doelbinding recht op hebben, een nieuw tabblad ’Zoeken RDW’ beschikbaar. In dit tabblad staat onderstaande toelichtende tekst:

'Klik op deze link voor zoeken in RDW.

Toelichting

U werkt nu in de vernieuwde omgeving van Suwinet-Inkijk. Zoeken in RDW is hier nog niet beschikbaar. U wordt daarom voor het Zoeken in RDW tijdelijk doorgeleid naar de oude versie van Suwinet-Inkijk. Hier kunt u alleen maar het zoekscherm raadplegen. Bent u klaar met zoeken, sluit dan het venster van 'Zoeken in RDW' en keer terug naar de vernieuwde versie.'

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk