Vraag 9: Hoe meld ik/wijzig ik een contactpersoon?

Via Suwinet worden veel vertrouwelijke gegevens van burgers uitgewisseld. De bescherming van deze persoonsgegevens dient goed gewaarborgd te zijn. Wanneer BKWI een contactpersoon van een organisatie toegang geeft tot de beheer- en controleomgeving van Suwinet, wil BKWI daarom zeker weten dat dit de juiste geautoriseerde persoon is.

Om het proces van aanmelden en wijzigen van contactpersonen te borgen, heeft BKWI een procedure ingericht waarbij het aanmelden van contactpersonen voor Suwinet via speciale aanmeldformulieren gaat. Deze formulieren moeten door de organisatie ondertekend worden. Hieronder leest u in het kort de procedure:

Voor het aanmelden of wijzigen van een nieuwe contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven via aanmeldformulieren voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security-officers.

De brief dient ondertekend te worden (bij een gemeente) door burgemeester en wethouders van de gemeente of namens B&W door de gemeentesecretaris of (algemeen) directeur of bij een andere organisatie door een lid van de directie.

De organisatie dient deze ondertekende brief op briefpapier van de eigen organisatie, hetzij per post (BKWI, St. Jacobsstraat 400, 3511 BT Utrecht) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi) retour te zenden aan BKWI.

Meer informatie vindt u op www.bkwi.nl