Vraag 7: Waarin is vastgelegd welke gegevens via Suwinet worden uitgewisseld?

In het SUWI Gegevens Register (SGR) is opgenomen welke gegevens via Suwinet kunnen worden uitgewisseld. Het SGR wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het meest actuele SGR is te downloaden via de website van BKWI.