Vraag 4. Welke gegevens zijn via Suwinet te raadplegen?

Er worden via Suwinet alleen gegevens uitgewisseld voor zover daar een wettelijke grondslag voor is. Er worden via Suwinet onder meer gegevens van UWV, SVB, gemeenten, BRP, het Handelsregister, de Belastingdienst en de RDW ontsloten voor de uitvoering van de wettelijke taken van onder andere UWV, SVB en gemeenten.

Er worden alleen gegevens van en aan overheidsorganisaties via Suwinet ontsloten.