Vraag 3: Van wie is Suwinet Servcies?

  • Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de vaststelling van de Suwiwet. Hierin is vastgelegd dat de Suwipartijen UWV, SVB en gemeenten gezamenlijk een voorziening voor digitaal gegevensverkeer in stand dienen te houden. Tevens regelt de wet de kaders hiervoor.
  • Suwinet is de verantwoordelijkheid van de Suwipartijen UWV, SVB en de gemeenten. BKWI is in de wet aangewezen als de beheerder van Suwinet