Vraag 20: Welke Suwinet Services zijn er?

Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Suwinet Services zijn primair bedoeld voor UWV, SVB en gemeenten, maar inmiddels maken ook andere overheidsorganisaties gebruik van deze services. Door gegevens binnen de overheid te delen, kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft.

Via Suwinet worden de volgende diensten aangeboden:

  • Suwinet-Inkijk
  • Suwinet-Inlezen
  • Suwinet-Mail
  • Suwinet-Meldingen

Ondersteunend aan deze diensten zijn:

  • Suwinet-Correctie
  • Suwinet-Mijn gegevens
  • Suwinet-Autorisatie
  • Suwinet-Rapportage
  • Suwinet-Infrastructuur

Hieronder worden de meest bekende services toegelicht. Voor meer informatie zie www.bkwi.nl:

Wat is Suwinet-Inkijk?

Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van burgers, die bij diverse andere overheidsorganisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in een beveiligde webapplicatie.

Hoe ziet Suwinet-Inkijk eruit?

Met de Demo Suwinet-Inkijk kunt u zien hoe Suwinet-Inkijk eruit ziet. De Demo is een kopie van Suwinet-Inkijk met fictieve gegevens. De demo kunt u bekijken op de website van BKWI.

Wat is Suwinet-Inlezen?

Suwinet-Inlezen biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van diverse andere overheidsorganisaties direct in hun bedrijfsapplicatie in te lezen en voor in te vullen op e-formulieren.

Wat is Suwinet-Mail?

Suwinet-Mail stelt aangesloten organisaties (zoals UWV, SVB en gemeenten) in staat mail te versturen via een besloten overheidsnetwerk. Met Suwinet-Mail mailen de Suwipartijen veiliger.

Wat is Suwinet-Meldingen?

Suwinet-Meldingen worden gebruikt om gestructureerde/vooraf vastgestelde informatie over te dragen tussen burgers en overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties onderling.