Vraag 17: Hoe meld of wijzig ik een gemandateerde?

Om specifieke rapportages te mogen opvragen moet een organisatie een gemandateerde officieel aanmelden bij BKWI. Dit gaat via een ondertekend aanmeld/ wijzigingsformulier. Deze officiƫle aanmelding is nodig zodat BKWI kan controleren dat zij de juiste, door de organisatie geautoriseerde contactpersoon toegang geeft tot Suwinet (zie ook vraag 9). Hieronder leest u in het kort de procedure:

Voor het aanmelden van een nieuw contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven via het aanmeldformulier gemandateerde.

De brief dient ondertekend te worden (bij een gemeente) door burgemeester en wethouders van de gemeente of namens B&W door de gemeentesecretaris of (algemeen) directeur of, bij een andere organisatie, door een lid van de directie.

U dient deze ondertekende brief op briefpapier van uw organisatie, hetzij per post (BKWI, St. Jacobsstraat 400, 3511 BT Utrecht) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi ) retour te zenden aan BKWI.

Meer informatie vindt u op www.bkwi.nl