Vraag 15: Wie beoordeelt de rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk?

Het is de verantwoordelijkheid van de afnemende organisatie om de informatie uit de door BKWI verstrekte rapportages te analyseren en te beoordelen, en indien nodig passende maatregelen te treffen wanneer oneigenlijk gebruik wordt gesignaleerd.