Vraag 13: Hoe vaak wordt er gerapporteerd?

BKWI rapporteert maandelijks aan de afnemende organisaties en aan de bronnen over het gebruik via de generieke rapportage. Deze generieke rapportage bevat geen tot op medewerkers of burgers herleidbare gegevens.

Daarnaast kunnen er specifieke rapportages worden opgevraagd over het gebruik van gegevens via Suwinet-Inkijk binnen de eigen organisatie. Een specifieke rapportage wordt opgevraagd op basis van een generieke rapportage of wanneer er bij een afnemer vanuit eigen waarneming een vermoeden bestaat van misbruik of oneigenlijk gebruik van gegevens vanuit Suwinet-Inkijk.

Deze rapportage bevat in tegenstelling tot bovengenoemde maandrapportage wél tot op medewerkers of burgers herleidbare gegevens.