Vraag 12: Wordt er gecontroleerd op misbruik van gegevens verkregen via Suwinet?

Ja. Via Suwinet worden privacygevoelige gegevens uitgewisseld en dit stelt hoge eisen aan de toegangsbeveiliging en aan zorgvuldig gebruik. Medewerkers mogen alleen gegevens inzien die zij voor hun wettelijke taak nodig hebben.

Iedere handeling van een gebruiker van Suwinet-Inkijk wordt gelogd en vastgelegd in rapportages. Deze rapportages verstrekt BKWI aan de organisaties die gebruik maken van Suwinet. De rapportages kunnen organisaties helpen bij het gericht controleren op het gebruik van Suwinet.