Vraag 11: Wat is de consequentie van het ongeoorloofd Suwinet raadplegen?

Een medewerker die de regels binnen zijn organisatie onvoldoende of niet naleeft kan daarop worden aangesproken door zijn organisatie. Ook zijn er rechtspositionele maatregelen mogelijk. Bij ernstige vergrijpen kan ook het strafrecht in beeld komen met mogelijk ontslag en eventueel vervolging tot gevolg.