Vraag 10: Waarvoor is Suwinet te gebruiken?

Het is alleen toegestaan Suwinet te raadplegen voor zaken waarvoor er een wettelijke basis is en waarvoor de medewerker de toegang tot Suwinet heeft gekregen. Een medewerker mag Suwinet dus alleen raadplegen wanneer hieraan een (nieuw) dossier ten grondslag ligt.

VNG heeft voor gemeentelijke Suwinetgebruikers een uitgebreide factsheet over het gebruik van Suwinet op www.vng.nl.