Berichtstandaard

In de SuwiML berichtstandaard staat hoe de inhoudelijke structuur van informatie eruit moet zien. Hierdoor zijn ketenpartners in staat logisch berichten samen te stellen en optimaal gegevens uit te wisselen.

Meer informatie over Berichtstandaard 3.0