Basisschema

Alle gegevens in het SGR hebben een SuwiML-identificatie (een SuwiML-tag) waarmee de gegevens in berichten voor elektronische gegevensuitwisseling worden geïdentificeerd. Bij uitwisseling op basis van SuwiML kunnen de gegevens op flexibele wijze in een browser aan gebruikers worden gepresenteerd en rechtstreeks door computersystemen worden verwerkt.

Het SuwiML Basisschema is een één op één vertaling van het SGR naar XML. In dit geval een XML Schema-representatie van het SGR, en vormt het de basis voor ieder SuwiML berichtschema. Het SuwiML Basisschema bevat de XML Schemadefinities van alle entiteiten, gegevenselementen (attributen) en gegevenstypen (domeinen) uit het SGR.

Samengevat: bij gegevensuitwisseling op basis van SuwiML wordt aan de ene kant gebruik gemaakt van de kracht en de flexibiliteit van de XML-standaarden en is aan de andere kant de betekenis van de uitgewisselde gegevens volledig gedefinieerd door middel van het SGR.