4. Afspraken met betrekking tot de Centrale omgeving (BKWI)

4.1    Technisch beheer centrale omgeving GeVS

Omschrijving dienst Het beheren van de centrale omgeving van de GeVS, zodat gegevensuitwisseling tussen de partijen kan plaatsvinden.
Eigenaar dienst BKWI
Bijzonderheden De centrale omgeving bestaat uit o.a. het centrale netwerk, inkijkservers, Suwi-brokers, loadbalancers, (reverse) proxy’s, gebruikersadministratie, beveiliging en authenticatie software en de verschillende Suwinet Services (Suwinet-Inkijk, Suwinet-Inlezen, Suwinet-Mail, Suwinet-Meldingen en Suwinet-Autorisatie)
Prestatienorm Beschikbaarheid centrale omgeving zeven dagen in de week, 24 uur per dag: 99% met uitzondering van de vastgestelde onderhoudsmomenten.
Meetmethode De beschikbaarheid wordt gemeten o.b.v. 24 uur voor 7 dagen per week; hierover wordt maandelijks gerapporteerd in de GeVS Managementrapportage.
Bijzonderheden Niet beschikbaarheid veroorzaakt door gepland onderhoud geldt niet als onbeschikbaarheid.

 

4.1.1   Beheer en beschikbaarstelling gebruikersadministratie

In de gebruikersadministratie wordt per organisatie bijgehouden welke top-level beheerder welke autorisaties en eigenschappen heeft voor Suwinet-Inkijk, de applicatie van UWV “WERKplein Intake Service” (afnemer gemeenten, ook wel WIS of Professional-module genoemd) en de applicatie van DUO “Inburgeringsportaal” (afnemer Gemeenten).

 

Prestatienorm Aangesloten partijen zijn autonoom wat betreft het voor de toegewezen rollen autoriseren van het eigen personeel.
Prestatienorm Op verzoek van geautoriseerde medewerkers van de aangesloten organisatie(s) maakt de Suwidesk (BKWI) een top-level beheerder aan of wijzigt zijn/haar autorisaties.
Bijzonderheden Randvoorwaarde: het verzoek tot het aanmaken van een autorisatie wordt in behandeling genomen wanneer dat door een daartoe bevoegde functionaris is gedaan.
Prestatienorm Het toekennen van rechten aan gebruikers is een taak van iedere partij afzonderlijk.
Bijzonderheden BKWI heeft hierin een adviserende rol.
Prestatienorm Onder voorwaarde dat de top-level-beheerder met de wijziging akkoord is/zijn, maakt of wijzigt BKWI een rol of profiel binnen 5 werkdagen.
Meetmethode Servicedesk registratiesysteem: tijd tussen registratie aanvraag en afsluiten call.
Bijzonderheden Geen
Prestatienorm BKWI verwerkt een autorisatieverzoek voor top-level-beheerders binnen 8 werkuur na ontvangst.
Meetmethode Servicedesk registratiesysteem: tijd tussen registratie aanvraag en afsluiten call
Bijzonderheden Geen
Prestatienorm Beschikbaarheid Gebruikersadministratie is 7 x 24 uur, met uitzondering van vooraf aangekondigde onderhouds- en releasemomenten en eventueel spoed ad hoc werkzaamheden. Buiten de openstellingstijden van Suwinet Inkijk is er echter geen ondersteuning beschikbaar.
Meetmethode Servicedesk registratiesysteem: storingen die de beschikbaarheid aantasten worden geregistreerd. Handmatig wordt hieruit de beschikbaarheid berekend.
Bijzonderheden Geen

 

4.1.2   Logische toegangsbeveiliging

BKWI zorgt voor adequate logische toegangsbeveiliging en onderhoudt deze door tijdig essentiële updates door te voeren.

Prestatienorm Beschikbaarheid van de logische toegangsbeveiliging is zeven dagen van 24 uur voor minimaal 99,9%, met uitzondering van vastgestelde onderhoudsmomenten.
Meetmethode Meting door beheerder van de centrale omgeving
Bijzonderheden Geen

 

 

4.2      GeVS Managementrapportage

Maandelijks levert BKWI een rapportage over het behaalde niveau van dienstverlening met betrekking tot de GeVS. In deze GeVS Managementrapportage wordt gerapporteerd op basis van de prestatienormen die zijn vastgelegd in de Keten SLA. Doel van deze rapportage is te kunnen meten en (bij)sturen door de DIB op afwijkingen van deze Keten SLA.

Deze rapportage wordt uiterlijk in de derde week van de volgende maand opgesteld en wordt per mail verstuurd aan leden van de DIB.

Verzoeken ten aanzien van inhoud en vormgeving van de rapportage kunnen worden ingediend bij voorzitter van de Domeingroep ICT Beheer.

4.2.1   Specifieke beheerrapportages

BKWI produceert maandelijks rapportages voor bronnen en afnemers t.b.v. beheer- en verantwoordingstaken. Bronnen en afnemers kunnen bij BKWI een verzoek indienen voor eenmalige maatwerk rapportages. De verzoeken kunnen bij de Suwidesk ingediend worden door daarvoor gemandateerde personen.

Een overzicht van beschikbare rapportages is beschikbaar bij BKWI.