3. XML-diensten voor ketendiensten

 

3.1      Gegevenslevering

Partijen die gegevens leveren stellen een interface beschikbaar waarmee het mogelijk is om op basis van de standaard SuwiML, een vastgestelde set van gegevens op te halen uit de gegevensverzamelingen van partijen en in te lezen in de eigen applicatie of deze gegevens te tonen in Suwinet-Inkijk/Klantbeeld.

 

Prestatienorm Berichten mogen enkel uitgewisseld worden onder voorwaarden dat de bronhouder hiermee akkoord is.
Prestatienorm Berichten worden uitgewisseld volgens de overeenkomsten tussen bronhouder en afnemers.

 

Prestatienorm Beschikbaarheid XML-diensten bij de verschillende partijen tijdens de openstellingstijden (ma-vr 8:30 tot 18:00 uur) op werkdagen.
Meetmethode Storingen die de beschikbaarheid van de XML-diensten aantasten worden geregistreerd. Foutmeldingen worden geanalyseerd. Op basis daarvan worden de storingen die de beschikbaarheid van gegevens aantasten geregistreerd. Kwaliteit van de gegevens blijft buiten beschouwing.
Bijzonderheden Geen
Prestatienorm Responsetijd XML-diensten: minder dan 6 seconden voor 95% van de bevragingen.
Meetmethode BKWI logging
Bijzonderheden In de responstijd zit een verwaarloosbaar tijd deel van leverende XML-dienst naar de Suwi-Broker.
 

Het Inlichtingenbureau is niet verantwoordelijk voor de beantwoording van de XML services van individuele gemeenten.

 

3.2      Beheer en beschikbaarstelling Testomgeving

Prestatienorm Gegevensleverende partijen stellen infrastructuur en bijbehorende services van de keten brede testomgeving, inclusief data beschikbaar om te kunnen testen voor de verschillende Suwinet Services (o.a. Suwinet-Inkijk, Suwinet-Inlezen en Suwinet-Meldingen)
Prestatienorm Het gebruik van productiedata in de testomgeving is niet toegestaan.
Prestatienorm Partijen zijn verplicht om op verzoek van ketenpartijen testdata beschikbaar te stellen, waarmee de ketenpartij in staat is om te testen.
Prestatienorm Partijen dienen de testomgeving te reserveren bij de Suwidesk en dienen aan te geven wat zij gaan testen en welke onderdelen van de testomgeving gebruikt gaan worden (gegevens van partij, welke overzichtspagina’s, belasting etc.)
Bijzonderheden Afspraken over het beheer van de KIT zijn in het Keten DAP opgenomen.
  Gebruik van de testomgeving zonder reservering is mogelijk, echter de resultaten kunnen door andere testwerkzaamheden beïnvloed worden.
Prestatienorm Beschikbaarheid KIT: 95%
Meetmethode Storingen die de beschikbaarheid aantasten worden geregistreerd. Handmatig wordt hieruit de beschikbaarheid berekend.
Bijzonderheden Geen