Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) Keten Service Level Agreement 13.0

 

Inhoudsopgave

1. Over de GeVS Keten SLA

2. Algemene bepalingen

3. XML-diensten voor ketendiensten

4. Afspraken met betrekking tot de Centrale Omgeving (BKWI)

Bijlage 1 – Beheerafspraken afnemers GeVS diensten en dienstverlening

Bijlage 2 – Overlegvormen in de keten