5. Afspraken met betrekking tot de Centrale omgeving

5.1 Technisch beheer centrale omgeving GeVS

Omschrijving dienst Het beheren van de centrale omgeving van de GeVS, zodat gegevensuitwisseling tussen de partijen kan plaatsvinden.

Eigenaar dienst

BKWI

Bijzonderheden

De centrale omgeving bestaat uit o.a. het centrale netwerk, inkijkservers, Suwi-brokers, load balancers, (reverse) proxy’s, gebruikersadministratie, beveiliging en authenticatie software en de verschillende Suwinet Services ( Suwinet-Inkijk, Suwinet-Inlezen, Suwinet-Mail, Suwinet-Mijn Gegevens, Suwinet-Meldingen en Suwinet-Autorisatie)

Prestatienorm

Beschikbaarheid centrale omgeving zeven dagen in de week, 24 uur per dag: 99% met uitzondering van de vastgestelde onderhoudsmomenten.

Meetmethode

De beschikbaarheid wordt gemeten o.b.v. 24 uur voor 7 dagen per week; hierover wordt maandelijks gerapporteerd in de GeVS Managemantrapportage.

Bijzonderheden

Niet beschikbaarheid veroorzaakt door gepland onderhoud geldt niet als onbeschikbaarheid.

 

5.1.1 Beheer en beschikbaarstelling gebruikersadministratie

In de gebruikersadministratie wordt per organisatie bijgehouden welke top-level beheerder welke autorisaties en eigenschappen heeft voor Suwinet-Inkijk, de applicatie van UWV “WERKplein Intake Service” (afnemer gemeenten, ook wel WIS of Professional-module genoemd) en de applicatie van DUO “Inburgeringsportaal” (afnemer Gemeenten).

Prestatienorm Aangesloten partijen zijn autonoom wat betreft het voor de toegewezen rollen autoriseren van het eigen personeel.

Prestatienorm

Op verzoek van geautoriseerde medewerkers van de aangesloten organisatie(s) maakt de Suwidesk (BKWI) een top-level beheerder aan of wijzigt zijn/haar autorisaties.

Bijzonderheden

Randvoorwaarde: het verzoek tot het aanmaken van een autorisatie wordt in behandeling genomen wanneer dat door een daartoe bevoegde functionaris is gedaan.

Prestatienorm

Het toekennen van rechten aan gebruikers is een taak van iedere partij afzonderlijk.

Bijzonderheden

BKWI heeft hierin een adviserende rol.

Prestatienorm

Onder voorwaarde dat de top-level-beheerder met de wijziging akkoord is/zijn, maakt of wijzigt BKWI een rol of profiel binnen 5 werkdagen.

Meetmethode

Servicedesk registratiesysteem: tijd tussen registratie aanvraag en afsluiten call.

Bijzonderheden

Geen

Prestatienorm

BKWI verwerkt een autorisatieverzoek voor top-level-beheerders binnen 8 werkuur na ontvangst.

Meetmethode

Servicedesk registratiesysteem: tijd tussen registratie aanvraag en afsluiten call

Bijzonderheden

Geen

Prestatienorm

Beschikbaarheid Gebruikersadministratie is 7 x 24 uur, met uitzondering van vooraf aangekondigde onderhouds- en releasemomenten en eventueel spoed ad hoc werkzaamheden. Buiten de openstellingstijden van Suwinet Inkijk is er echter geen ondersteuning beschikbaar.

Meetmethode

Servicedesk registratiesysteem: storingen die de beschikbaarheid aantasten worden geregistreerd. Handmatig wordt hieruit de beschikbaarheid berekend.

Bijzonderheden

Geen

 

5.1.2 Logische toegangsbeveiliging

BKWI zorgt voor adequate logische toegangsbeveiliging en onderhoudt deze door tijdig essentiële updates door te voeren.

Prestatienorm Beschikbaarheid van de logische toegangsbeveiliging is zeven dagen van 24 uur voor minimaal 99,9%, met uitzondering van vastgestelde onderhoudsmomenten.

Meetmethode

Meting door beheerder van de centrale omgeving

Bijzonderheden

Geen