Gezamenlijke elektronische Voorzieningen (GeVS)Suwi Keten Service Level Agreement 12.0

Inhoudsopgave

1. Over de GeVS Keten SLA

2. Algemene bepalingen

3. Afnemersdeel Keten SLA

4. Leveranciersdeel Keten SLA

5. Afspraken met betrekking tot de Centrale omgeving

6. Bijlagen