9. Autoriseren gebruikersbeheerder Suwinet-Inkijk

Aan wie worden beheerrechten toegekend

 • Niemand kan autorisatie(s) voor zichzelf aanvragen; altijd vraagt een binnen de organisatie gemandateerde medewerker de benodigde autorisaties aan.
 • Elke aangesloten partij autoriseert zelf haar personeel en stelt hiervoor gebruikersbeheerders aan.
 • Op verzoek van een gemandateerde medewerker kent BKWI aan betreffende gebruikersbeheerders de rechten toe, die passen bij deze partij. Hiertoe geeft betreffende partij voor zowel een nieuwe situatie[1] als bij wijziging van bestaande situatie formeel aan BKWI door wie zij het gebruikersbeheer wil laten uitvoeren. Dit formeel doorgeven bestaat uit een door directeur of gemeentesecretaris ondertekende brief, waarin de partij verzoekt beheerrechten toe te kennen aan met naam, functie en contactgegevens vermelde personen.

Welke rechten worden toegekend

 • De rechten die worden toegekend zijn: het kunnen toekennen van die toegangsrechten, welke voor betreffende partij zijn vastgesteld.

Het delegeren van beheerrechten

 • Wanneer een partij taken binnen de eigen organisatie uitbesteedt, dan kan de gebruikersbeheerder doorgeven welke persoon/personen vanuit welk organisatieonderdeel beheerrechten toegekend mogen krijgen en welke toegangsrechten deze beheerder mag toekennen.
 • Wanneer een partij taken uitbesteedt aan een andere organisatie, dan moet betreffende partij dit formeel aanvragen bij het BKWI. De opdracht moet dus komen van de aangesloten organisatie.
 • Dit formeel doorgeven bestaat uit een door directeur of gemeentesecretaris ondertekende brief, waarin de partij verzoekt de in de brief genoemde beheerrechten toe te kennen aan de met naam, functie en contactgegevens vermelde gebruikersbeheerder(s) van deze andere organisatie.

Welke gegevens moeten worden doorgegeven

 1. naam van de organisatie en/of organisatieonderdeel
 2. naam, functie en contactgegevens van de aanvrager
 3. naam, functie en contactgegevens van de te autoriseren beheerder
 4. toe te kennen beheerrechten; de toe te kennen autorisatierollen volgen uit het aansluitproces.