8. Continuïteit en uitwijk

  • Voor de centrale omgeving werkt BKWI met een dubbel uitgevoerde omgeving die beide actief zijn (de omgeving draait volledig op twee fysiek gescheiden datacenters en zal bij uitval van één omgeving gewoon blijven werken). Dit houdt in dat er voor de centrale omgeving geen uitwijk voorziening meer nodig is omdat de beschikbaarheid met deze inrichting al gegarandeerd is.
  • Ketenpartijen dragen zelf zorg voor de inrichting van het continuïteitsbeheer /uitwijk en zijn vrij hier zelf invulling aan te geven, als zij maar kunnen garanderen binnen een acceptabele termijn de dienstverlening kunnen herstellen. De acceptabele termijn is ter beslissing van het MT van de verschillende organisaties.