7. Wijzigings- en releasebeheer

Het doel van wijzigings- en releasebeheer is het gestructureerd en gecontroleerd doorvoeren van ketenbrede wijzigingen en releases, waarmee de risico's op verstoringen geminimaliseerd zijn. De afspraken over wijzigingsbeheer zijn beschreven in het document “Uitvoeringsafspraken Ketenbrede wijzigingen en releases” en wordt gepubliceerd op www.bkwi.nl .

Het document “Uitvoeringsafspraken Ketenbrede wijzigingen en releases” is in beheer bij het Keten CAB. Aanpassingen in het document worden voorgelegd aan de Domeingroep ICT Beheer ter vaststelling.

De jaarlijkse releasekalender wordt door het Keten CAB vastgesteld en gepubliceerd op www.bkwi.nl.