4. Configuratiebeheer

  • De Suwidesk houdt binnen het incidentregistratietool voor ketenbrede incidenten een overzicht bij van ketencomponenten waar incidenten aan gekoppeld kunnen worden.
  • Iedere partij heeft een eigen CMDB waarin partij specifieke componenten zijn opgenomen. Deze moeten actueel en volledig zijn. De status van een component moet bewaakt kunnen worden.
  • De inhoud van de CMDB van de ketenpartijen wordt actueel gehouden, en minimaal jaarlijks gecontroleerd.