10. Escalatieproces

Escalaties kunnen om verscheidene redenen worden uitgevoerd, hierbij moet gedacht worden aan overschrijding van de oplostermijn van incidenten, wijzigingen die niet tijdig worden doorgevoerd, maar ook het niet nakomen van ketenbrede afspraken zoals gemaakt in de verschillende domeingroepen.

  • Doel van de escalatieprocedure is het forceren van een doorbraak bij ongewenste situaties
  • Als de oplostijd conform Keten SLA wordt overschreden, vindt escalatie volgens onderstaand schema plaats. Binnen een partij worden verticaal geëscaleerd. Tussen organisaties ALTIJD horizontaal. Escalaties verlopen altijd via de voorzitter van de domeingroep voor zover het onderwerp past binnen deze domeingroep.
  • Escalaties worden opgelost door de gedelegeerd opdrachtgever van de Domeingroepen (lees; directeur BKWI). Hierbij enkel in de rol als onafhankelijk gedelegeerd opdrachtgever en dus niet als directeur BKWI (Afbeelding 3).
  • In geval van (vermoeden van) een beveiligingsincident, vindt altijd escalatie plaats, volgens onderstaand schema (Afbeelding 4).

 

Afbeelding 3 Escalatieschema geschilen

escalatieladder geschillen

 

Afbeelding 4: Escalatieladder bij beveiligings of privacy incidenten.

Escalatieladder bij beveiligings of privacy incidenten