1. Inleiding

1.1 Achtergrond en doel van het GeVS Keten DAP

Het Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Keten Dossier Afspraken en Procedures (verder genoemd Keten DAP) is een nadere uitwerking van de GeVS Keten SLA (verder te noemen Keten SLA) en bevat nadere afspraken en procedures met betrekking tot de ICT-beheerprocessen die van toepassing zijn op de dienstverlening door de (keten) partijen. Mochten de Keten SLA en het Keten DAP elkaar tegenspreken is de Keten SLA altijd leidend.

De partijen op wie de Keten SLA van toepassing is, zijn ook de partijen voor deze Keten DAP.

Bij elke nieuwe versie van de Keten SLA wordt altijd een nieuwe versie van de Keten DAP gemaakt met daarin eventuele noodzakelijke aanpassingen. Deze twee documenten worden tezamen goedgekeurd door de Domeingroep ICT Beheer.

De Domeingroep ICT Beheer is beheerder van deze Keten DAP en borgt dat dit document in lijn blijft met de vigerende versie van de Keten SLA

 

1.2 Positie van de Keten DAP

In onderstaande figuur is de positie van het Keten DAP t.o.v. andere afspraken weergegeven.

Voor de keten geldende regels en afspraken

Afbeelding 1: Voor de keten geldende regels en afspraken

1.3 Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken wordt per onderwerp weergegeven welke afspraken en procedures de partijen zijn overeengekomen. De hieraan gerelateerde prestatienormen zijn vastgelegd in de Keten SLA.