9. Continuïteit en uitwijk

  • Voor de centrale omgeving werkt BKWI met een active-active opstelling over twee fysiek gescheiden Dit houdt in dat er voor de centrale omgeving geen uitwijk voorziening meer nodig is omdat de beschikbaarheid gegarandeerd is.
  • Ketenpartijen dragen zelf zorg voor de inrichting van het continuiteitsbeheer /uitwijk en zijn vrij hier zelf invulling aan te geven, als zij maar kunnen garanderen binnen een acceptabele termijn de dienstverlening kunnen herstellen. De acceptabele termijn is ter beslissing van het MT van de verschillende organisaties.