4. Configuratiebeheer

  • De Suwidesk en BKWI TechSupport houden binnen het incidentregistratietool een overzicht bij van alle ketencomponenten, die een relatie hebben met de Suwiketen. Hier worden incidenten aan gerelateerd zodat inzichtelijk wordt welke componenten de meeste storingen kennen
  • Iedere partij heeft een eigen CMDB waarin partij specifieke componenten zijn opgenomen. Deze moeten actueel en volledig zijn. De status van een component moet bewaakt kunnen worden
  • De inhoud van de CMDB van de ketenpartijen wordt actueel gehouden, en minimaal jaarlijks gecontroleerd.