11. Escalatieproces

Escalaties kunnen om verscheidene redenen worden uitgevoerd, hierbij moet gedacht worden aan overschreiding van de oplostermijn van incidenten, wijzigingen die niet tijdig worden doorgevoerd, maar ook het niet nakomen van ketenbrede afspraken zoals gemaakt in de verschillende domeingroepen.

  • Doel van de escalatieprocedure is het forceren van een doorbraak bij ongewenste situaties
  • Als een overschrijding van de afgesproken oplostijd van een incident plaatsvindt of dreigt (bij prioriteit 1 of 2), wordt de Suwidesk uiterlijk een uur vóór het verlopen van de oplostijd op de hoogte gebracht van de nieuwe verwachte oplostijd. Als de oplostijd wordt overschreden, vindt escalatie volgens onderstaand schema plaats. Binnen een partij worden verticaal geescaleerd. Tussen organisaties ALTIJD horizontaal. Escalaties verlopen altijd via de voorzitter van de domeingroep voor zover het onderwerp past binnen deze domeingroep.
  • Escalaties worden opgelost (lees; er wordt over besloten) door de gedelegeerd opdrachtgever van de Domeingroepen (lees; directeur BKWI). Hierbij enkel in de rol als onafhankelijk gedelegeerd opdrachtgever en dus niet als directeur BKWI (Afbeelding 3).
  • In geval van (vermoeden van) een beveiligingsincident, vindt altijd escalatie plaats, volgens onderstaand schema (Afbeelding 4).

Afbeelding 3 Escalatieschema geschilen

escalatieladder geschillen

 

Afbeelding 4: Escalatieladder bij beveiligings of privacy incidenten.

Escalatieladder bij beveiligings of privacy incidenten