Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen (CMK)

Coördineren van gegevensuitwisseling

Het CMK is een regievoerend orgaan met eigen applicatie waarin alle ketenwijzigingen /veranderingen geregistreerd worden. Met deze applicatie wordt de status van een wijziging inzichtelijk gemaakt voor alle belanghebbenden.

Hoe loopt het proces en hoe vindt afstemming plaats?

Specifiek hiervoor aangewezen wijzigingscoördinatoren van de verschillende ketenpartijen leveren wijzigingsverzoeken aan bij het CMK. Het CMK registreert alle geplande veranderingen en wijzigingen in de keten in de eigen CMK applicatie, waarna de ketenpartners gevraagd wordt om voor een specifieke wijziging de impact op de eigen systemen en werkprocessen te bepalen.

Op basis van de impactbepalingen kunnen eventuele knelpunten aan het licht komen. Deze worden in onderling overleg opgelost. Voor een wijziging definitief kan worden doorgevoerd moet het ketenbrede overleg Keten CAB (Keten Change Advisory Board) een definitief oordeel vellen. In dit overleg spelen de wijzigingscoördinatoren van de partijen een centrale rol.

Toegang tot het CMK

Het CMK is te vinden via http://cmk.bkwi.nl. De site is alleen toegankelijk voor bevoegden.