Alles over de Testomgeving BKWI

Bij BKWI hebben we een eigen testomgeving, de Keten Integratie testomgeving (KIT). We bieden deze testomgeving aan voor afnemers in de Suwiketen en de afnemers van de centrale voorziening BVV in de keten voor derdenbeslag.

Soorten omgevingen

BKWI heeft momenteel drie verschillende omgevingen:

 1. Productie-omgeving De productieDe GeVS Keten SLA -omgeving is de omgeving waar alle afnemers hun dienstverlening op hebben aangesloten.
 2. Demo Suwinet-Inkijk omgeving De demo omgeving is een versimpelde versie van de productie-omgeving, die als doel heeft (potentiële) afnemers inzicht te bieden in Suwinet-Inkijk. Voor organisaties is deze Demo een ideaal opleidingsinstrument, en als burger krijg je door de demo een beter zicht in welk soort gegevens een organisatie zoal inziet van hem/haar/hen. Doordat het een demo is, is de demo niet te gebruiken ten behoeve van applicatie-to-applicatie doeleinden zoals Suwinet-Inlezen.
 3. Keten Integratie Testomgeving (KIT) De Keten Integratie Testomgeving (KIT) is beschikbaar voor afnemers om te kunnen testen.

De GeVS Keten SLA

De in dit document genoemde afspraken zijn opgenomen in de GeVS Keten SLA, onder andere in paragraaf 3.2 en de Keten DAP.

Beschikbaarheid en voorwaarden

In principe is de KIT omgeving 24/7 beschikbaar. Met andere woorden er kan 24/7 getest worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het volgende:

 • Als een afnemer van te voren kenbaar maakt wanneer en wat men wil testen, kan BKWI zorgen voor ondersteuning en preparatie. Ook kan BKWI inzicht geven in de beschikbaarheid van de bron(nen) waartegen men wil testen.
 • Ondersteuning is in principe enkel onder kantoortijden (8.30 – 18.00 uur) mogelijk.
 • BKWI kan geen garantie geven over beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de KIT bij gebruik buiten kantoortijden.
 • BKWI voert elke 4 weken een release op haar systeem uit. De week voor de release en de week van de release heeft BKWI de testomgeving gereserveerd staan voor de eigen testwerkzaamheden. Afnemers kunnen in deze periode wel testen, maar zonder enige vorm van garantie.
 • In principe kunnen afnemers op elk moment testen, ook zonder reservering, onder de voorwaarde dat andere afnemers hier geen last van hebben.
 • Het kan voorkomen dat de KIT voor een andere afnemer geprepareerd is waardoor deze foutmeldingen geeft op bijvoorbeeld BVV-bevragingen.

Kortom het gebruik van de testomgeving zonder reserveren is op eigen risico.

Rechts van deze pagina treft u de komende releasedata aan, let op dat deze nog kunnen wijzigen indien nodig. Het overzicht van de meest actuele data staat tevens vermeld op de website van BKWI.

 

Opzet van testen

Het testen met de KIT omgeving van BKWI is gebaseerd op een aantal principes en uitgangspunten.

 • BKWI maakt een scheiding in Ontwikkel, Demo, Test en Productiesystemen.
 • De KIT is geen ontwikkelomgeving voor afnemers. Afnemers dienen conform berichtspecificaties te ontwikkelen en eerst zelf te valideren voordat er getest wordt tegen de KIT-omgeving. De KIT wordt daarna pas gebruikt om de connectiviteit te testen en eventuele keten integratie testen te voltooien.
 • In principe kunnen afnemers op elk moment testen, ook zonder reservering onder de voorwaarde dat andere afnemers hier geen last van hebben. De KIT is in principe altijd beschikbaar. Het kan dan echter wel voorkomen dat de KIT door BKWI zelf gebruikt wordt, of voor een andere afnemer geprepareerd is waardoor deze foutmeldingen geeft.
 • Het gebruik van de testomgeving zonder reserveren is op eigen risico. Tevens kan het zijn dat de Suwidesk op dat moment met andere zaken bezig is en dus niet direct ondersteuning kan bieden.
 • De testomgeving is aangesloten op respectievelijke testomgevingen van onze bronnen (UWV en BRP in geval van BVV). De beschikbaarheid van die testomgevingen en de inhoud van de fictieve testgegevens is de verantwoordelijkheid van deze bronnen.
 • BKWI autoriseert een organisatie/inlezende applicatie voor de KIT. Een verzoek hiertoe kan gemaild worden aan de Suwidesk van BKWI. Voor partijen die via DKD-inlezen zijn aangesloten verloopt dit proces via het Inlichtingenbureau.
 • Standaard staat de KIT verwezen naar de bronsystemen. Daarnaast zijn er teststubs beschikbaar die BKWI in staat stellen om bij problemen met de bron toch een stub beschikbaar te stellen waarmee (beperkt) getest kan worden.

Reserveren KIT omgeving

 • Aangezien de KIT omgeving met alle afnemers gedeeld wordt dienen afnemers aan te geven wanneer ze willen testen, wat ze willen testen en in welk tijdsvenster. Zo kan BKWI ervoor zorgen dat de omgeving beschikbaar is conform de wensen en de Suwidesk beschikbaar is voor eventuele ondersteuning. Daarnaast kan de Suwidesk de KIT ook specifiek voor een afnemer prepareren indien dit nodig is, bijvoorbeeld om afwijkende testen te kunnen uitvoeren.
 • Afnemers kunnen een testmoment reserveren door twee weken van tevoren een mail te sturen aan suwidesk@bkwi.nl met daarin:
  • Het gewenste testslot;
  • Wat men gaat testen;
  • Welke berichten men gaat bevragen;
  • Aangeven of zij op stubs of broninformatie willen testen;
  • Of er ondersteuning vanuit BKWI benodigd is

 

Communicatie

BKWI communiceert naar de afnemers als er een verstoring is van de KIT of de productie omgeving. Verstoringen worden naar prioriteit ingedeeld en opgevolgd.

Voor de demo- en testomgeving geldt dat incidenten behandeld worden als een prioriteit

drie incident, waarbij geldt dat de reactie (twee uur) en maximale oplostijd (24 uur) streeftijden betreffen.