Wat is Suwinet-Mijn gegevens?

Overheidsinstanties zoals UWV, UWV WERKbedrijf en gemeenten registreren veel gegevens van burgers. Wanneer een burger zich inschrijft of een uitkering aanvraagt bij een van deze overheidsinstanties, worden deze gegevens opgeslagen en gebruikt voor wettelijke uitvoeringstaken.

Suwinet-Mijn gegevens geeft de burger de mogelijkheid om de eigen persoonsgegevens uit de Suwiketen in te zien via www.werk.nl. Op werk.nl staat in het grijze vlak onderin 'werk.nl' en daaronder 'gegevens inzien'. De burger logt in met zijn DigiD en komt dan op de pagina: Mijn gegevens.

Staat een burger ingeschreven als werkzoekende bij UWV, dan kan er voor sommige gegevens een digitaal correctieverzoek worden ingediend.

De gegevens die getoond worden aan de burger via www.werk.nl, worden ook getoond via www.mijnoverheid.nl. De lay-out van de websites is verschillend, maar de inhoud is gelijk. Verandert een gegeven in de pagina Suwinet-Mijn gegevens op www.werk.nl, dan verandert dit ook op www.mijnoverheid.nl.