Handreiking Suwinet-Mail in de praktijk

Algemeen

Deze instructie geldt voor medewerkers van organisaties die zijn aangesloten op SuwinetMail. Suwinet-Mail is een door het BKWI geboden dienst die partijen uit het Suwidomein in staat stelt om e-mails te versturen via het besloten netwerk Suwinet. De e- mails gaan dan niet meer over publieke netwerken zoals internet.

Dit biedt gebruikers de mogelijkheid om op een beveiligde wijze e-mails uit te wisselen met collega's van andere organisaties die (ook) aangesloten zijn op Suwinet-Mail.

Wanneer gebruiken?

De voorziening Suwinet-Mail kan specifiek gebruikt worden voor het doen van navraag of een korte mededeling over een gezamenlijke klant.

Realiseer dat privacygevoelige informatie, die onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt, niet via e-mail uitgewisseld moet worden.

Suwinet-Mail dient als aanvullende voorziening voor de communicatie tussen medewerkers. Suwinet-Mail is niet bedoeld voor gestructureerd berichtenverkeer. Suwinet-Mail mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor de (verkorte) aanvragen, het versturen van de Re- integratieadviezen en het mailen van overige standaardformulieren.

Hoe te gebruiken?

De verzender moet de extensie .suwi toevoegen aan het e-mailadres van de geadresseerde. Het e-mailadres van gebruiker@domein.nl wordt gebruiker@domein.nl.suwi Voorbeeld:

voorbeeld schrijfwijze Suwinet-Mail

De toevoeging van .suwi is cruciaal aangezien anders klantgegevens via het onbeschermde internet worden verstuurd. In het laatste geval kunnen gegevens onderschept worden.

Om foute adressering te voorkomen raden we aan om adressen van organisaties die ook van Suwinet-Mail gebruik maken in het adresboek te voorzien van de uitgang .suwi.

Uitzondering

De hierboven beschreven procedure geldt voor alle organisaties die Suwinet-Mail gebruiken. De enige uitzondering hierop zijn UWV en UWV WERKbedrijf. Deze twee organisaties hebben ervoor kozen om de door gebruikers handmatig toe te voegen extensie .suwi te automatiseren. De medewerkers van UWV(WERKbedrijf) hoeven dus niets toe te voegen.

Let wel: verifieer vóór het versturen van vertrouwelijke mail of de andere partij ook aangesloten is op Suwinet-Mail!