Op het gebied van handhaving werken diverse overheidsorganisaties zoals UWV, Inspectie SZW, gemeenten, Belastingdienst, Politie en de Vreemdelingendienst samen in Interventieteams. In de Suwinet-IVT applicatie worden de onderzoeksgegevens van deze teams opgeslagen. Ook kunnen procesgegevens van een project en de daaraan gerelateerde documenten hierin worden vastgelegd.

De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Interventieteams handhaven en controleren op het terrein van belastingen, sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Er kan gebruik worden gemaakt van de applicatie als een handhavingsproject is goedgekeurd door de LSI.

De Voordelen

  • Projectmedewerkers van de verschillende organisaties hebben gelijktijdig toegang tot dezelfde projectgegevens in een beveiligde omgeving.
  • Het ontwerp van Suwinet-IVT applicatie is flexibel, waardoor projectleiders zelf kunnen bepalen welke gegevens zij voor hun project willen registreren.
  • De gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Excel, zodat de gegevens in rapportages en analyses kunnen worden verwerkt.
  • Er kunnen relaties tussen verschillende onderzoeksobjecten worden gelegd, zodat bepaalde netwerkstructuren zichtbaar worden.
  • Signalen en acties kunnen worden vastgelegd.

Factsheet Suwinet-IVT applicatie

Lees meer over de Suwinet-IVT applicatie in de factsheet Suwinet-IVT applicatie.


Let op: Belangrijk nieuws!

IVT applicatie stopt per 1 januari 2018

De financiering van de IVT applicatie wordt door SZW per 1 januari 2018 stopgezet. Dit betekent dat u tot en met 31 december 2017 de IVT-applicatie nog kunt gebruiken. Daarna beëindigt BKWI de IVT-applicatie in Suwinet-Inkijk en dient u op een andere manier gegevens vast te leggen en te delen.

Data veiligstellen

Wij raden u aan om gegevens die na 1 januari 2018 beschikbaar moeten blijven veilig te stellen. Dat kunt u doen door alle gegevens van het project met de export functie die de applicatie biedt te exporteren. Tevens stuurt BKWI u na 31 december 2017 alle gegevens van het project.