Gegevens van diverse bronnen direct in de eigen bedrijfsapplicatie inlezen en/of laten voorinvullen op elektronische aanvraagformulieren. Suwinet-Inlezen maakt dat mogelijk voor overheidsorganisaties. Het gaat dan vanzelfsprekend alleen om die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Gemeentelijke Belastingdeurwaarders kunnen via Suwinet-Inlezen informatie voor het leggen van derdenbeslag inlezen in hun systeem. Daarnaast worden gegevens van gemeenten op het gebied van werk en inkomen, van UWV en van de BRP (Basisregistratie Personen) via MijnOverheid.nl aan de burger getoond.

Ook worden gegevens uit de BRP geleverd aan de e-Intake voor het voorinvullen van gegevens, zoals het inschrijven voor werk en het aanvragen van WW en bijstand.

De voordelen van Suwinet-Inlezen

Medewerkers van overheidsorganisaties krijgen met Suwinet-Inlezen snel inzicht in de situatie van de klant. Zo krijgt de klant actuelere gegevens getoond bij een elektronische aanvraag. Ook is er door het directe inlezen van de gegevens minder kans op fouten.

De efficiƫntere processen leveren een kortere doorlooptijd van aanvragen op en een administratieve lastenverlichting voor zowel burgers als professional.

Ook gebruik maken van Suwinet-Inlezen?

Voor gemeenten die voor het leggen van derdenbeslag gebruik willen maken van Suwinet-Inlezen is er via info@bkwi.nl een aanvraagformulier beschikbaar. Voor UWV, SVB of een gemeente die voor een andere taak dan het leggen van derdenbeslag gebruik wil maken van Suwinet-Inlezen, is er via info@bkwi.nl ook een aanvraagformulier beschikbaar.

Matrix voor Suwinet-Inlezen

Voor de Gemeentelijke Belastingdeurwaarders is er een matrix beschikbaar waarin staat aangegeven welke gegevens zij mogen gebruiken voor inlezen (of voorinvulllen).

Factsheet Suwinet-Inlezen

Lees meer over Suwinet-Inlezen in de factsheet Suwinet-Inlezen.

DKD-Inlezen

Naast Suwinet-Inlezen is er ook DKD-Inlezen. DKD-Inlezen wordt gebruik voor het inlezen van gegevens voor de uitvoering van de Bijstand/Participatiewet.

DKD-Inlezen is in beheer bij het Inlichtingenbureau; het aanvraagformulier met de aansluitvoorwaarden voor DKD-Inlezen kunt u aanvragen via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.

Suwinet in 20 vragen