Aansluitvoorwaarden

  • De aanvraag dient ingediend te worden door de centrumgemeente van de regio. De centrumgemeente dient deze aanvraag in, ook namens de overige gemeenten van de regio.
  • Alleen bevoegde personen kunnen een aanvraag indienen. Dat zijn in dit geval een Wethouder met onderwijs in de portefeuille, Hoofd van de dienst Onderwijs of Doorstroompunt-co√∂rdinator.
  • Aanwezigheid van een aansluiting op Suwinet (via Gemnet of Haagse Ring). De aansluiting op Suwinet kan verkregen worden via een aansluiting op KPN Lokale Overheid (het voormalige Gemnet) dan wel de Haagse ring. De meeste gemeentelijke sociale diensten hebben een aansluiting op KPN Lokale Overheid.
  • Afleggen van verantwoording volgens de SUWI-Verantwoordingsrichtlijn. In het kader van de jaarlijkse verantwoording over de beveiliging van Suwinet leggen ook de gemeentelijke afdelingen waar de Doorstroompunten onder vallen verantwoording af over het gebruik van Suwinet-Inkijk. Hiertoe heeft BKWI een template ter beschikking.
  • Benoemen van contactpersonen vanuit de regio. BKWI heeft een aantal contactpersonen bij uw gemeente nodig, zoals een security-officer, een gebruikersbeheerder en een bevoegde medewerker die specifieke rapportages mag ontvangen.