Suwinet-Inkijk voortijdig schoolverlaters

Jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten, zonder een havo-, vwo- of mbo-diploma, hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en dus op een eigen plek in de samenleving.

Niet voor niets staat het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) bij het Rijk en de gemeentes hoog op de agenda. Met gegevens uit de werk- en inkomenketen, boeken zij meer succes.

Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) kan deze gegevens raadplegen via Suwinet-Inkijk. De RMC-medewerker heeft een aparte VSV pagina in Suwinet-Inkijk. Op deze pagina zijn gegevens over personen, inkomensverhoudingen, uitkeringsaanvragen, uitkeringsverhoudingen, bijzondere bijstand en re-integratie zichtbaar.

Het raadplegen van gegevens voor de RMC-functie is regiogebonden. Dat betekent dat alleen gegevens van jongeren die woonachtig zijn in de betreffende regio kunnen worden geraadpleegd via Suwinet-Inkijk.

Aansluitvoorwaarden

Voor het aansluiten op Suwinet-Inkijk zijn aansluitvoorwaarden opgesteld.

Hoe vraag ik het aan?

Wilt u als RMC gebruik maken van Suwinet-Inkijk, dan kan dit via het portaal van UWV Gegevensdiensten aanvragen.

Wist u dat?

Het Inlichtingenbureau ook een hulpmiddel aanbiedt om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen? Dit doen ze in de vorm van een maandelijkse rapportage met informatie over welke jongeren in de regio voortijdig zijn gestopt met hun leerloopbaan, waar ze wonen en of ze erin slagen een inkomen te verwerven.

Hieraan worden prioriteiten gekoppeld zodat meteen inzichtelijk is welke jongeren de eerste aandacht behoeft. Deze maandelijkse rapportage en Suwinet-Inkijk geven naast elkaar een zo optimaal mogelijk beeld van de jongere.

Kijk voor meer informatie op www.inlichtingenbureau.nl