Suwinet-Inkijk loonaangifte-adressen

Gemeentelijke afdelingen kunnen voor wettelijke taken gebruik maken van Suwinet-Inkijk Een van die afdelingen is de afdeling Burgerzaken. De gegevens die voor Burgerzaken beschikbaar zijn, betreffen de adresgegevens van iedereen die werkt of een uitkering ontvangt. Deze komen uit de loonaangifte die werkgevers en uitkeringsinstanties periodiek doen naar de Belastingdienst.

De adresgegevens vanuit UWV mogen alleen gebruikt worden voor het bijhouden van adresgegevens in de Basisregistratie Personen BRP (de voormalige gemeentelijke basisadministratie (GBA)).

UWV levert alleen gegevens uit actuele loonaangiften. Deze zijn uiterlijk 6 maanden oud.

De rechten en verplichtingen voor deze gegevenslevering vloeien voort uit artikel 5.9 van het Besluit SUWI, artikel 3.3 van de Regeling SUWI en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe vraag ik het aan?

Gemeenten die hun afdeling Burgerzaken ook gebruik willen laten maken van Suwinet-Inkijk kunnen dit aanvragen via het portaal van UWV Gegevensdiensten.

Om gebruik te kunnen maken van Suwinet-Inkijk is een aansluiting op Suwinet nodig.