Release-informatie

Inhoud releasebrief

De doorontwikkeling van onze Suwinet Services is een voortdurend proces. Daarom is er in principe elke maand een release. Donderdag 22 november is release 18.11 succesvol doorgevoerd.
Onze Suwinet Services zijn op releasedagen vanaf 18:00 uur niet beschikbaar voor gebruikers en inlezende applicaties. De dag na de release zijn de Suwinet Services weer bereikbaar.

De eerstvolgende release is release 18.12, op 13 december. De inhoud van die release leest u in Releasebrief 18.12.

Archief Releasebrieven

Release Initiatie Document (RID)

Voor elke release wordt een projectplan opgesteld, het RID. In het RID is de inhoud en planning van de release opgenomen. Het meest recente RID is RID 18.11.

Overzicht van koppelvlakken/berichten

De keten werkt met berichten of koppelvlakken voor de uitwisseling van informatie. Een actueel overzicht is hier opgenomen.

Functionele ontwerpen (FO's)

Wilt u een FO ontvangen van een bepaalde gebruikersgroep? Neem dan contact op via info@bkwi.nl.

Releasekalender 2018

Wij zijn onze Suwinet Services voortdurend aan het doorontwikkelen. Hieronder leest u wanneer u een release kunt verwachten.

De Suwinet Services zijn op releasedagen vanaf 18:00 uur niet beschikbaar voor gebruikers en inlezende applicaties.

Release Datum
18.12 13 december 2018