2. Aansluiting Inburgeringsportal DUO

Als u toegang wilt tot de inburgeringsgegevens via het inburgeringsportal, dient u contact op te nemen met DUO. Dit is optioneel en dus alleen van belang als u hiervan gebruik wilt maken.

Op de website van DUO vindt u de autorisatieformulieren en een toelichting over hoe u deze dient in te vullen, Bij vragen kunt u contact opnemen met DUO via Service Centrum Inburgering 050-5999191. Tevens kunt u contact opnemen met de Suwidesk van BKWI via suwidesk@bkwi.nl of 0800- 78943375.

Let op

Als u de inburgeringstaken van een andere gemeente uit voert, dient u contact op te nemen met BKWI om het gebruik van Suwinet Services voor Inburgeringstaken goed in te richten.