Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing.

Welke bronnen en gebruikers zijn er aangesloten?

In het schema bronnen en gebruikers staat schematisch aangegeven welke organisaties Suwinet gebruiken en welke organisaties gegevens leveren aan Suwinet. In het overzicht BKWI en Suwinet in vogelvlucht wordt een en ander verder uitgelegd.

De organisaties die Suwinet-Inkijk gebruiken, raadplegen niet altijd alle gegevens van de beschikbare bronnen. Alleen die gegevens waarvoor een wettelijke basis (doelbinding) is en die dus noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wet- en regelgeving, worden getoond via de eigen Overzichtspagina.

Lees meer over Suwinet-Inkijk in de factsheet Suwinet-Inkijk en in het overzicht wie Suwinet mag gebruiken en waarvoor.

Wilt u aansluiten op Suwinet-Inkijk?

UWV, SVB en gemeenten wisselen onderling gegevens uit op basis van de wet SUWI. Als een niet-Suwipartij dit ook wil doen moet er voldaan worden aan het aansluitprotocol GeVS. In het document Gegevens raadplegen van de keten van W&I via GeVS staat meer informatie over dit protocol.

Ook kunnen de volgende gemeentelijke afdelingen voor bepaalde wettelijke taken gebruik maken van Suwinet:

Gebruikt u voor het eerst Suwinet-Inkijk?

Staat u op het punt om voor het eerst Suwinet-Inkijk te gebruiken? Dan is het goed als u eerst alle ins en outs van Suwinet-Inkijk weet: hoe werkt het, wat kunt u ermee, en nog veel meer.

We hebben hiervoor twee hulpmiddelen voor u:

Met deze hulpmiddelen krijgt u een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is met Suwinet-Inkijk, en hoe u het moet gebruiken.

Rapportages gebruik Suwinet

Vanzelfsprekend wordt over het gebruik van de verschillende diensten op Suwinet gerapporteerd aan de aangesloten organisaties. Meer informatie vindt u bij Suwinet-Rapportage.

Organisaties die Suwinet gebruiken moeten zich verantwoorden over de beveiliging van Suwinet. Meer informatie over de Verantwoording over de beveiliging van Suwinet is te vinden op de pagina over de SUWI-Verantwoordingsrichtlijn.

Onderhouden Werkvoorraad/whitelist

Let op: het hieronder genoemde filter is alleen beschikbaar voor gemeenten die hebben meegedaan aan de whitelist-pilot. Voor andere gemeenten is dit pas mogelijk na implementatie met ondersteuning van KING/VNG. Deze implementatie vindt dit jaar plaats.

De whitelist is een onderdeel van het programma Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet. Meer informatie over de implementatie en de ondersteuning die u kunt krijgen vanuit KING/VNG.

Organisaties kunnen bij het opvragen van gegevens in Suwinet-Inkijk een ‘filter’ gebruiken dat regelt dat hun medewerkers alleen gegevens op kunnen vragen van de burgers die tot hun werkvoorraad (klantenbestand) behoren. Meer informatie hierover staat in het document Onderhouden Werkvoorraad.

Hoe werkt Suwinet-Inkijk?

Benieuwd hoe Suwinet-Inkijk eruit ziet? Neem een kijkje in de demo!

Vraag het onze relatiebeheerders

Onze relatiebeheerders ondersteunen actief overheidsorganisaties die gebruik maken of willen maken van Suwinet.

Wilt u weten bij welke relatiebeheerder u terecht kunt met uw vragen? Wij hebben een handig overzicht gemaakt.

Lees meer

Release-informatie Suwinet-Inkijk

Suwinet-Inkijk wordt doorlopend ontwikkeld; in principe is er elke maand een release, waarbij een nieuwe versie van Suwinet-Inkijk wordt doorgevoerd.

Lees meer

1 login voor samenwerkingsverbanden

BKWI heeft samen met VNG/KING een nieuwe functionaliteit in Suwinet-Inkijk ontwikkeld, waardoor medewerkers van samenwerkende gemeenten nog maar 1 login nodig hebben voor Suwinet-Inkijk.

Lees meer