Hergebruik van gegevens is voor overheidsorganisaties verplicht, op basis van de WEU (de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag).

Zowel de burger als de overheidsprofessional moeten er daarom vanuit kunnen gaan dat deze gegevens correct zijn.Suwinet-Correctie helpt hierbij.

Suwinet-Correctie biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om burgers en professionals correctieverzoeken te laten indienen. Overheidsorganisaties kunnen Suwinet-Correctie implementeren wanneer zij willen dat burgers en overheidsprofessionals onjuistheden over deze gegevens digitaal melden. Een melding van een onjuist gegeven wordt als digitaal bericht (signaal) naar de bronhouder gestuurd. De bronhouder is de overheidsorganisatie die het gegeven geregistreerd heeft.

Suwinet-Correctie stelt de bronhouder in staat het signaal te ontvangen en wel of niet een wijziging door te voeren. De bronhouder kan de burger of professional digitaal informeren over het besluit. De burger wordt geïnformeerd via www.werk.nl (mijn gegevens inzien) en de professional via Suwinet-Inkijk.

De Voordelen

  • Burgers kunnen op eenvoudige wijze altijd digitaal een correctieverzoek indienen.
  • Omdat er geen persoonlijk contact is, is de afhandelingstijd beperkt en dus kostenbesparend.
  • Indien zowel burgers als professionals in de gehele Suwiketen kunnen terugmelden, dan verbetert de kwaliteit van gegevens en dus het vertrouwen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor hergebruik van gegevens.

Handleidingen

Factsheet Suwinet-Correctie

Lees meer over Suwinet-Correctie in de factsheet Suwinet-Correctie.

Suwinet in 20 vragen