1. Inleiding

1.1. Gebruikersadministratie

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikersbeheerders. Dat zijn gemandateerde medewerkers die bevoegd zijn om medewerkers van de eigen organisatie toegang te geven tot Suwinet-Inkijk. In de Gebruikersadministratie worden de inlog accounts en autorisatieprofielen voor Suwinet- Inkijk, het portal Inburgering en de WIS-module onderhouden.

Maakt uw organisatie volledig gebruik van een eigen applicatieportaal om in te loggen op Suwinet-Inkijk? Dan is deze handleiding voor u niet van toepassing.

In deze handleiding worden een aantal benamingen gebruikt. Hieronder wie of wat we daarmee bedoelen:

 • Gebruikersbeheerder: Beheerder van de gebruikersadministratie van uw organisatie. Deze mensen zijn werkzaam bij uw organisatie en voeren het gebruikersbeheer uit voor één of meerdere onderdelen en/of locaties van de
 • Gebruiker: Medewerker van uw organisatie, die gebruik maakt van Suwinet-Inkijk voor de uitvoering van zijn werkproces en hiervoor is geautoriseerd. Eventueel heeft de gebruiker toegang via het Inlogscherm Suwinet-Inkijk tot de applicatie Inburgeringsportal of de WIS-module.
 • Rol:
  • Eigen rol: Een rol die een gebruikersbeheerder heeft

Handig als een gebruiker meer dan één pagina nodig heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

 • Vaste rol: Een rol die is aangemaakt door
 • Id: Identificatienummer of naam van een rol (R18, B002, WE_GSD)
 • Naam: De volledige naam van de
 • Resource: Onderdeel van een rol. Een rol kan bestaan uit één of meerdere (Maar ook een rol zonder resource is mogelijk.)
 • Suwinet Inkijk: Applicatie voor het bekijken van BKWI is beheerder.
 • Suwidesk: 1e lijns helpdesk bij BKWI specifiek voor
 • WIS-module: Applicatie van het UWV voor gemeenten. (EROW - Eenmalige Registratie op )
 • SCI: Applicatie voor de

Door in te loggen met een gebruikersbeheerderaccount op Suwinet-Inkijk krijgt men toegang tot de Gebruikersadministratie.

1.2. Vragen

Voor vragen en/of meer informatie kan de gebruikersbeheerder via de mail (suwidesk@bkwi.nl ) of telefonisch (0800-78943375) contact opnemen met de Suwidesk.