Eén login voor samenwerkingsverbanden onder mandaat

De VNG heeft aan BKWI gevraagd om een één login functie te ontwikkelen voor gemeenten die onder mandaat samenwerken aan de uitvoering van de Participatiewet en daarvoor Suwinet-Inkijk willen gebruiken.

Onlangs zijn de afspraken over het gebruik van deze functionaliteit tussen de VNG, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), het ministerie van SZW en BKWI afgerond. Vanaf half maart staat de uitrol van de één login functie gepland. Hierbij werken wij op volgorde van binnenkomst aanvraag.

Wat is een één login-functionaliteit?

Veel gemeenten werken samen bij de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Suwinet-Inkijk door een apart samenwerkingsorgaan of door één van de gemeenten die voor anderen de taken uitvoert. Als gemeenten op basis van mandaat samenwerken blijft elk van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk voor het gebruik van Suwinet.

Het moet daarom zichtbaar zijn voor welke gemeente het samenwerkingsverband gegevens raadpleegt. Het per gemeente in- en uitloggen blijkt n de praktijk niet praktisch. De VNG heeft BKWI daarom gevraagd om een één login functie te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan gemeenten. Een medewerker hoeft met één login maar één keer in te loggen en geeft bij iedere raadpleging via een drop down menu aan voor welke gemeente deze opvraging gedaan wordt.

De logging vindt bij één login nog steeds plaats op het niveau van de gemeenten, zodat de gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid kan blijven nemen. Zo voldoen ook deze samenwerkingsverbanden aan de vereisten van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG): iedere gemeente of ieder openbaar lichaam moet onder eigen identiteit Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA) gegevens opvragen.

Afspraken over het gebruik

De afgelopen maanden is overleg gevoerd met de VNG, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het ministerie van SZW over de condities waaronder BKWI de één login functie beschikbaar kan stellen:

  1. De één login functie wordt beschikbaar gesteld als alle gemeenten in het samenwerkingsverband hiertoe opdracht hebben gegeven aan BKWI.
  2. Het samenwerkingsverband of de gemeente die met de één login functie in opdracht van deze gemeenten raadplegingen doet, heeft de bevoegdheid om:
    1. medewerkers te autoriseren voor het gebruik van Suwinet met de één login functie en meldt hiervoor één of meer gebruikersbeheerders aan bij BKWI
    2. bij BKWI generieke en specifieke gebruiksrapportages op te vragen ten behoeve van de controle van het gebruik van Suwinet door de gebruikers en meldt hiervoor één of meer gemandateerden voor de rapportages aan bij BKWI
  3. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van Suwinet blijft bij elk van de samenwerkende gemeenten. De gemeenten hebben zich in het kader van ENSIA verbonden aan transparantie over de naleving van de (Suwinet-)normen.
  4. Samenwerkingsverbanden die met de één login functie werken kunnen straks gecombineerde gebruiksrapportages opvragen over het gebruik van alle deelnemende gemeenten. Omdat gemeenten verantwoordelijk blijven voor het Suwinetgebruik, kunnen zij zelf ook over de raadplegingen die voor hun klanten zijn gedaan door het samenwerkingsverband of de uitvoerende gemeente, een afzonderlijke gebruikersrapportage opvragen bij BKWI. Voor meer informatie over het opvragen van rapportages, zie www.bkwi.nl/rapportages
  5. Bij het gebruik van de één login functie mag de whitelist voor de samenwerkende gemeenten door het samenwerkingsorgaan of de uitvoerende gemeente gecombineerd worden opgevoerd. Dus als bijvoorbeeld voor 7 gemeenten in een samenwerking wordt gewerkt met één login, dan mag de whitelist voor deze 7 gemeenten worden gecombineerd tot 1 whitelist.

Aanmelden voor de één login

Gemeenten die samen de Participatiewet uitvoeren in een samenwerkingsverband onder mandaat en daarvoor Suwinet willen gebruiken, doen er verstandig aan de één login functie aan te vragen. Zo blijven zij aan de eisen van de RvIG voldoen.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier één login voor samenwerkingsverbanden

Procedure één login voor samenwerkingsverbanden