Formulier Wijzigingsverzoek gegevenslevering vBVV

Via onderstaand formulier kunt u een wijzigingsverzoek voor de gegevensuitwisseling voor de vBVV indienen. Deze wijziging wordt na ontvangst besproken door het Tactisch Overleg Afnemers.

  • Tekst Formulier Wijzigingsverzoek gegevenslevering vBVV:

1.Organisatie*

 

2. Naam*

 

3. Functie*

 

4. Datum indienen*

 

5. Omschrijving*

Hier kunt u uw verzoek nader toelichten

 

6. Aanleiding*

Wat is het functionele doel van de wijziging?

 

7. Wettelijke basis (wetsartikel)* Doelbinding. Wat is de wettelijke basis voor de wijziging?

 

8. Impact*

Wat is de impact voor uw organisatie? Onder ander technisch.

 

9. Gewenste  implementatiedatum*

Is er een wettelijke ingangsdatum?

 

10. Extra informatie

Extra informatie die van belang is voor het wijzigingsverzoek.

 

11. Betrokken partijen*

Welke organisaties zijn betrokken bij deze wijziging?

 

12. Gerelateerde bestanden

Deze kunt u meesturen als bijlage.

 

13. Contactpersoon wijziging*

Vaak is dit de indiener van de wijziging. Indien dit een andere collega is, kunt u dat hier aangeven.

 

 

Alle velden met een * zijn verplicht

Mail het volledig ingevulde formulier naar relatiebeheer@bkwi.nl