4. Zaken die afnemers moeten regelen met betrekking tot ICT beheer

4.1 Inrichten eigen servicedesk

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning van de eigen gebruikers. Voor de individuele gemeenten en waterschappen fungeert de servicedesk van het Inlichtingenbureau als tweedelijns helpdesk.

De servicedesk van BKWI (de Suwidesk) vervult de rol van tweedelijns helpdesk voor CJIB, LBIO en SVB indien de eerstelijns helpdesk van de betreffende organisatie het niet kan oplossen en de rol van derdelijns helpdesk voor incidenten vanuit het Inlichtingenbureau. Voor de rekenmodule biedt de Servicedesk van IB de derdelijns ondersteuning voor BKWI.

Vanuit de eerstelijnsondersteuning mogen namens de partij incidenten gemeld worden bij de servicedesk van BKWI. Het is niet de bedoeling dat individuele gebruikers direct contact opnemen met de servicedesk.

Voor de servicedesk van iedere organisatie is de servicedesk van BKWI het single point of contact waar zij terecht kunnen voor:

  • het stellen van (algemene) vragen
  • het melden van storingen
  • het indienen van klachten
  • autorisatiebeheer aangelegenheden

Afnemers zorgen zelf voor een adequate integratie op het incidentbeheerproces BVV.

De servicedesk van de afnemer zorgt voor een aanspreekpunt bij incidenten of calamiteiten die door de afnemer worden veroorzaakt.

4.2 Capaciteitsbeheer

Iedere op de Centrale Voorziening BVV aangesloten partij monitort zelf actief de capaciteit van de infrastructuur waarover de gegevens worden getransporteerd en verwerkt.

Afnemende partijen maken vooraf een inschatting van gebruik van de BVV en melden substantiële toename of afname van gebruik aan Inlichtingenbureau en BKWI.

4.3 Logging

Loggegevens over het gebruik van de voorziening (applicatie-applicatie koppeling) moeten 18 maanden bewaard worden voor verantwoording en beveiligingsdoeleinden.

Prestatienorm

Loggegevens hebben een bewaartermijn van maximaal 18 maanden

Bijzonderheden

Elke applicatie die gebruik maakt van gegevens vanuit de BVV is verplicht handelingen van gebruikers binnen de eigen applicatie(s) te loggen.