3. Aansluiten en gebruiken

3.1 Formulier en procedure

Voor de aansluiting van op de Centrale voorziening BVV zijn de volgende twee documenten beschikbaar ter ondersteuning aan de afnemer, namelijk de beheerafspraken en het aansluitformulier inclusief aansluitprocedure.

Het aansluitformulier verzamelt de informatie om:

  1. De gegevens van de organisatie te verzamelen
  2. De technische informatie te verzamelen zodat de afnemers op de juiste wijze aan te sluiten.
  3. Gegevens te verzamelen ter ondersteuning van beheeractiviteiten.

BKWI en IB hebben aparte klantgroepen die een eigen wijze/manier van aansluiten kent.

De procedure en het aansluitformulier voor de aansluiting via BKWI kunt u vinden via de BVV-pagina op de website van het BKWI

3.2 Gebruiken

De Applicatie-applicatie koppeling is een voorziening waarmee professionals van overheidsorganisaties de mogelijkheid hebben om gegevens van diverse bronnen/leveranciers vanuit de bedrijfseigen applicaties te raadplegen. Het betreft hier een set van gegevens die op maat is en waarbij vooraf is bepaald dat deze gegevensset binnen de juridisch toegestane set (doelbinding en proportionaliteit) van gegevens van deze partij vallen.

Op berichtniveau worden doelbinding en proportionaliteit op organisatieniveau ingericht. Elke organisatie moet zelf proportionaliteit op functie/medewerkersniveau nader uitwerken.

Prestatienorm

Beschikbaarheid van Applicatie-applicatie koppeling is 99,0% op basis van 24x7, met uitzondering van de vastgestelde onderhoudsmomenten.

Meetmethode

Logging door BKWI

Bijzonderheden

De gegevens leverende bronnen kennen mogelijk een afwijkende beschikbaarheid.

De beschikbaarheid wordt gegarandeerd op werkdagen (ma-vr) tussen 8:30 en 18:00 (zie XML diensten in leveranciersdeel).  

Prestatienorm

Door de Inlezende applicatie opgevraagde berichten worden in 95% van de gevallen binnen zes seconden geleverd.

Meetmethode

Logging door BKWI

Prestatienorm

Iedere inlezende applicatie maakt gebruik van berichten die toegespitst zijn op het gebruik en waarvan de proportionaliteit en doelbinding zijn vastgesteld.

Meetmethode

Handmatig

Prestatienorm

Inlezende activiteiten worden enkel gevalsgewijs uitgevoerd.

Prestatienorm

Het op reguliere basis compleet bevragen van een grote populatie is enkel toegestaan na het maken van concrete afspraken met de gegevensleverende partijen en BKWI. 

Bijzonderheden

Verzoeken worden ingediend via de servicedesk van BKWI (de Suwidesk)